Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
PaedDr. Alexander Fecura AF Rozvrh
Riaditeľ
riaditel@zslaborecka.sk
 
 
Mgr. Viera Belančinová VB Rozvrh
Zástupkyňa
Vedie krúžok: Výtvarný
viera.belancinova@zslaborecka.sk
 
 
Mgr. Daniela Babejová DB Rozvrh
Učiteľka
daniela.babejova@zslaborecka.sk
 
 
Mgr. Darina Cmarová DC Rozvrh
Triedna učiteľka: V.A
darina.cmarova@zslaborecka.sk
 
 
Mgr. Nataša Coraničová NC Rozvrh
Učiteľka
natasa.coranicova@zslaborecka.sk
 
 
Mgr. Mária Ďugošová MD Rozvrh
Triedna učiteľka: II.A
Vedie krúžok: Spevácky zbor
maria.dugosova@zslaborecka.sk
 
 
Mgr. Peter Humeník PH Rozvrh
Učiteľ
humenikp@centrum.sk
 
 
PaedDr. Ľubomír Kunáš LK Rozvrh
Triedny učiteľ: VIII.A
lubomir.kunas@zslaborecka.sk
 
 
Mgr. Agnesa Labunová AL Rozvrh
Triedna učiteľka: I.A
Vedie krúžok: Práca s legom
agnesa.labunova@zslaborecka.sk
 
 
Mgr. Dominika Laudová DL Rozvrh
Triedna učiteľka: IX.A
dominika.laudova@zslaborecka.sk
 
 
Mgr. Ivana Lendáková IL Rozvrh
Triedna učiteľka: VII.A
ivana.lendakova@zslaborecka.sk
 
 
Mgr. Andrea Matuščáková AM Rozvrh
Triedna učiteľka: III.B
Vedie krúžok: Zábavná matematika a informatika
andrea.matuscakova@zslaborecka.sk
 
 
Mgr. Mária Pajtašová MP Rozvrh
Triedna učiteľka: VI.A
Vedie krúžok: Mladý chemik
maria.pajtasova@zslaborecka.sk
 
 
Mgr. Gabriela Piatková GP Rozvrh
Učiteľka
gabriela.piatkova@zslaborecka.sk
 
 
Mgr. Darina Poláková DP Rozvrh
Triedna učiteľka: III.A
Vedie krúžok: Hravá informatika
darina.polakova@zslaborecka.sk
 
 
Mgr. Iveta Szilvásiová IS Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.A
Vedie krúžok: Funny English
iveta.szilvasiova@zslaborecka.sk
 
 
Mgr. Iveta Vislocká IV Rozvrh
Učiteľka
iveta.vislocka@zslaborecka.sk
 
 
Mgr. Vladimír Voroňák VV Rozvrh
Učiteľ
Vedie krúžok: Futbal
vladimir.voronak@zslaborecka.sk
 
 
Mgr. Matúš Flimel MF Pedagogický asistent
matus.flimel@zslaborecka.sk
 
 
Mgr. Andrea Hirková AH Vychovávateľka
Vedie krúžok: ŠKD 2
andrea.hirkova@zslaborecka.sk
 
 
Bc. Ivana Kovaľová IK Pedagogická asistentka
ivana.kovalova@zslaborecka.sk
 
 
Ľubica Šibová ĽŠ Vychovávateľka
Vedie krúžok: ŠKD 1
lubica.sibova@zslaborecka.sk
 
 
Mgr. Veronika Timuľáková VT Pedagogická asistentka
veronika.timulakova@zslaborecka.sk
 
 
Mgr. Stanislava Vargová SV Školská špeciálna pedagogička
stanislava.vargova@zslaborecka.sk

© aScAgenda 2019.0.1147 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 23.01.2019

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Laborecká 66, Humenné
    Laborecká 66, 066 01 Humenné
  • +421 57 7767792, 3

Fotogaléria