Navigácia

Profil verejného obstarávateľa

Nadpis

Zákazky s nižšou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Predmet zákazky: Autobusová doprava žiakov

Termín zverejnenia: 10.05.2016

Zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní

Verejný obstarávateľ zadáva zákazku v zmysle § 9 ods. 9 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení:

Verejná zákazka č.1

Predmet zákazky: "Oprava podlahovej krytiny na chodbe a schodišti v pavilóne I.stupňa."

Termín zverejnenia: 12.8.2013

Uspešný uchádzač: Marek Gauch, Mierová 80, 066 01 Humenné

Zmluva: "Zmluva o dielo"

Správa o zákazke: https://zslabhe.edupage.org/zmluvy/zakazka_prodfil.pdf

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Laborecká 66, Humenné
    Laborecká 66, 066 01 Humenné
  • +421 57 7767792, 3

Fotogaléria