Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
PaedDr. Alexander Fecura AF Rozvrh
Riaditeľ
riaditel@zslaborecka.sk
 
 
Mgr. Viera Belančinová VB Rozvrh
Zástupkyňa
belancinova@zslaborecka.sk
 
 
Mgr. Darina Cmarová DC Rozvrh
Triedna učiteľka: IX.A
cmarova@zslaborecka.sk
 
 
Mgr. Nataša Coraničová NC Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: Nemčina
coranicova@zslaborecka.sk
 
 
Mgr. Mária Ďugošová MD Rozvrh
Triedna učiteľka: I.A
Vedie krúžok: Spevácky zbor
dugosova@zslaborecka.sk
 
 
Mgr. Matúš Flimel MF Pedagogický asistent
flimel@zslaborecka.sk
 
 
Mgr. Ľubov Halasová LH Rozvrh
Triedna učiteľka: VI.A
lubahalasova@centrum.sk
 
 
Mgr. Andrea Hirková AH Rozvrh
Vychovávateľka
Vedie krúžok: ŠKD 1
Vedie krúžok: Tanečný klub L-River
hirkova@zslaborecka.sk
 
 
Mgr. Peter Humeník PH Rozvrh
Učiteľ
humenikp@centrum.sk
 
 
Mgr. Ivana Karasová IK Rozvrh
Učiteľka
karasova@zslaborecka.sk
 
 
Mgr. Nataša Koropčáková NK Rozvrh
Triedna učiteľka: III.A
Vedie krúžok: Veselá matematika
koropcakova@zslaborecka.sk
 
 
Bc. Ivana Kovaľová IK Rozvrh
Pedagogická asistentka
kovalova@zslaborecka.sk
 
 
PaedDr. Ľubomír Kunáš LK Rozvrh
Triedny učiteľ: VII.A
Vedie krúžok: Športové hry
kunas@zslaborecka.sk
 
 
Mgr. Agnesa Labunová AL Rozvrh
Triedna učiteľka: II.B
Vedie krúžok: Práca s legom
labunova@zslaborecka.sk
 
 
Mgr. Dominika Laudová DL Rozvrh
Triedna učiteľka: VIII.A
Vedie krúžok: Zábavné roboty
laudova@zslaborecka.sk
 
 
Mgr. Ivana Lendáková IL Rozvrh
Učiteľka
lendakova@zslaborecka.sk
 
 
Mária Lisyová ML Rozvrh
Vychovávateľka
Vedie krúžok: ŠKD 3
lisyova@zslaborecka.sk
 
 
Mgr. Andrea Matuščáková AM Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.A
Vedie krúžok: Zábavná informatika
matuscakova@zslaborecka.sk
 
 
Mgr. Mária Pajtašová MP Rozvrh
Triedna učiteľka: V.A
Vedie krúžok: Mladí alchymisti
pajtasova@zslaborecka.sk
 
 
Mgr. Gabriela Piatková GP Rozvrh
Učiteľka
piatkova@zslaborecka.sk
 
 
Mgr. Darina Poláková DP Rozvrh
Triedna učiteľka: II.A
Vedie krúžok: Veselá informatika
polakova@zslaborecka.sk
 
 
Ľubica Šibová ĽŠ Rozvrh
Vychovávateľka
Vedie krúžok: ŠKD 2
sibova@zslaborecka.sk
 
 
Mgr. Veronika Timuľáková VT Pedagogická asistentka
timulakova@zslaborecka.sk
 
 
Mgr. Stanislava Vargová SV Školská špeciálna pedagogička
vargova@zslaborecka.sk
 
 
Mgr. Iveta Vislocká IV Rozvrh
Učiteľka
vislocka@zslaborecka.sk
 
 
Mgr. Vladimír Voroňák VV Rozvrh
Učiteľ
Vedie krúžok: Futbal 1
Vedie krúžok: Futbal 2
voronak@zslaborecka.sk
 
 
Peter Adamec Vedúci záujmového útvaru
Vedie krúžok: Basketbal
 
 
Rastislav Babinčák Vedúci záujmového útvaru
Vedie krúžok: Kickbox
 
 
PaedDr. Alexander Jablonský Vedúci záujmového útvaru
Vedie krúžok: Šach
 
 
Mgr. Ľubor Selecký ml. Vedúci záujmového útvaru
Vedie krúžok: Volejbal
 
 
Mgr. Michal Semanco Vedúci záujmového útvaru
Vedie krúžok: Strelecký krúžok

© aScAgenda 2018.0.1113 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 22.06.2018

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Laborecká 66, Humenné
    Laborecká 66, 066 01 Humenné
  • +421 57 7767792, 3

Fotogaléria