Navigácia

 • Získali sme 1.miesto

  3.októbra 2014 sa uskutočnil v areáli Záchrannej brigády Hasičského záchranného zboru v Humennom 15.ročník športovo-brannej a vedomostnej súťaže žiakov humenských škôl.

  Organizátorom súťaže bol Mestský úrad a Oblastný výbor slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Humennom pri príležitosti 70.výročia SNP a Karpatsko-duklianskej operácie.

  Našu školu reprezentovali žiaci:

  - Filip Kráľ (7.A)

  - Dávid Kraus (7.A)

  - Vanesa Vajsová (8.A)

  - Alexandra Koscelníková (8.A)

  - Adam havlíček (8.A).

  Jednotlivé disciplíny boli zamerané na:

  • zdravotnú prípravu
  • hod granátom
  • streľba zo vzduchovky
  • šplh po vodorovnom lane
  • beh

  Medzi ôsmymi súťažnými školami sa naše družstvo umiestnilo na zlatom prvom mieste!

  Všetkým blahoželáme a ďakujeme za výbornú reprezentáciu našej školy:o)

  Získali sme 1.miesto - Obrázok 1

 • Európsky deň jazykov

  Európsky deň jazykov - Obrázok 1V dnešnom svete si ľudia čoraz viac uvedomujú, že znalosť cudzích jazykov je nesmierne dôležitá. Otvára dvere novým pracovným možnostiam, uľahčuje život pri cestovaní, dáva možnosť lepšie si porozumieť medzi ľuďmi. Už stará múdrosť hovorí: „Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom.“

       V piatok si naši žiaci spolu so svojimi vyučujúcimi na hodinách cudzích jazykov tento deň pripomenuli trochu netradičným spôsobom. Vyučovacie hodiny boli obohatené videami či prezentáciami o význame štúdia cudzích jazykov, svoje jazykové znalosti si precvičili pri súťažných kvízoch, či aktívne besedovali o danej problematike. Boli inšpirovaní viacerými mladými ľuďmi – ich znalosťou viacerých cudzích jazykov a ich posolstvom, medzi nimi aj 5-ročným dievčatkom, ktoré ovláda sedem cudzích jazykov. Vďaka týmto svedectvám mnohí žiaci pochopili, že znalosť a zvládnutie cudzieho jazyka nie je nemožná vec. 

 • Poháre plné mlieka

  Poháre plné mlieka - Obrázok 126. 09. si žiaci našej školy pripomenuli Svetový deň školského mlieka. Aktívne sa o to pričinili žiaci 4.A triedy, ktorí pod vedením svojej triednej učiteľky, Mgr. Dariny Polákovej, vytvárali v interaktívnej učebni rôzne zaujímavé prezentácie týkajúce sa tejto témy. Na hodinách výtvarnej výchovy žiaci školy zas vo svojich projektoch poukázali na dôležitosť pravidelnej konzumácie mlieka, ktoré nesmie chýbať v jedálničku detí.

       Mlieko obsahuje základné živiny a viaceré esenciálne látky – bielkoviny, mliečny tuk, sacharidy, minerálne látky, vitamíny (A,D,E, a K), enzýmy a predovšetkým vápnik. O jeho význame žiaci živo diskutovali v triedach so svojimi vyučujúcimi. Dievčatá 8. ročníka informovali prostredníctvom školského rozhlasu o dôležitosti tohto bieleho daru prírody.  

       Vyvrcholením akcie bola ochutnávka ochuteného mlieka  v školskej jedálni spojená so sledovaním filmu Cesta mlieka.

 • Slávnostné otvorenie školského roka 2014/2015

  Slávnostné otvorenie školského roka 2014/2015 - Obrázok 1Školský rok 2014/2015 sa v bašej škole začal netradične. Hneď v úvode riaditeľ školy za prítomnosti zástupcu zriaďovateľa Mgr. Alexandra Niskáča a členov rady školy RNDr. Márie Cehelskej a Ing. Michala Drugu pozval medzi žiakov, učiteľov a rodičov vlka – maskota školy, ktorého si vybrali žiaci v ankete na sklonku minulého školského roka a ktorý mal dnes premiéru. Podľa očakávania zožal veľký úspech. Po tom, ako sa pozdravil so žiakmi, namieril si to medzi prvákov, s ktorými si hneď dobre porozumel. Po krátkom kultúrnom programe si slovo opäť zobral riaditeľ školy. Pozdravil a privítal všetkých na prahu nového školského roku. Zdôraznil, že naša základná škola vytvorí všetky podmienky na vzdelávanie a všestranný rozvoj schopností a záujmov svojich žiakov. V úzkej súčinnosti s rodičmi urobí škola pre to maximum. Či už kvalitným pedagogickým pôsobením svojich učiteľov, alebo aj vytvorením materiálno-technických podmienok pre vyučovanie. Od začiatku školského roka tak budú môcť žiaci využívať tri nové interaktívne tabule či tabletovú učebňu. A deviataci si mohli posledný školský rok na tejto škole zasadnúť do úplne nových školských lavíc. Určite tak budú mať všetci dobrú inšpiráciu nájsť svojmu novému maskotovi – vlkovi meno. To bude jedna ich prvých povinností, samozrejme, okrem učenia...

  Mimochodom, vedeli ste, že vlk, to nie je zlá zákerná beštia, ako ju poznáme z Červenej čiapočky? Je to tvor veľmi plachý, citlivý, dobromyseľný a dôverčivý. Zároveň sa správa starostlivo, intuitívne vycíti potreby druhých, dokáže pochopiť a pomôcť a keď je treba o všetko sa postarať.  Ak je však najhoršie, dokáže sa vyburcovať k mohutnej obrane. Vynikajúci vzor pre všetkých nás z Laboreckej, veľkých i malých. Čo poviete?

  Alexander Fecura

  (riaditeľ školy)

 • - Obrázok 1Pozrite si tvorivé a originálne práce naších žiakov v podobe prezentácií, ktoré vytvorili v predmetoch slovenský jazyk a literatúra. chémia a biológia. Stačí len kliknúť a inšpirovať sa:o)

   

 • Video z Akadémie ku Dňu matiek

  Video z Akadémie ku Dňu matiek - Obrázok 122.mája 2014 si naši žiaci pripravili kultúrny program pri príležitosti osláv Dňa matiek. Ten predstavili nielen svojim mamám, ale i babkám, priateľom a rodinným príslušníkom.

  Krátke ukážky z tohto slávnostného popoludnia  si môžete pozrieť v nasledujúcom videu, ktoré sa Vám zobrazí po kliknutí na tento odkaz:

   

  https://vimeo.com/99362042 

 • Vlastne tvorba Sašky Koscelnikovej

  Vlastne tvorba Sašky Koscelnikovej - Obrázok 17.AVlastne tvorba Sašky Koscelnikovej - Obrázok 2

   

  To je trieda parádna,

  každý z nás je trochu iní,

  stále vymýšľame somariny.

  Niekedy sa pohádame,

  po čase sa zas rozprávame.

  Na lyžiarskom diskotéka

  bola to tam sranda veľká.

  Koncoročný výlet to bola paráda,

  vládla tam super nálada.

  Na konci roka je to vážne,

  v hlavách to už máme prázdne.

  Keď vysvedčenia k nám už idú,

  do vyššieho ročníka žiaci prídu.

  Chlapci šťastní, že jednotky zo správania majú,

  teraz len dobrotu sekajú.

  Na prázdniny sa všetci tešíme,

  zo školy všetci už letíme.

  Triednej pani učiteľke za všetko ďakujeme,

  dúfam, že sa na ďalší rok všetci spolu stretneme.

 • - Obrázok 112.júna 2014 mal výstavu svojich výtvarných prác v Prešove náš bývalý žiak Martin Belančin, ktorý momentálne študuje tretí rok na Strednej umeleckej škole v Prešove.

   - Obrázok 2

  Srdečne blahoželáme a prajeme veľa tvorivých nápadov zhmotnených do výtvarných umeleckých diel.

 • Pobyt v škole v prírode

  Pobyt v škole v prírode - Obrázok 1V dňoch 2.6.- 6.6. 2014 sa žiaci 2.- 4.ročníkov zúčastnili pobytu v škole v prírode v Tatranskej Lomnici. Boli to zaujímavé chvíle, ktoré v každom z nás zanechali nezabudnuteľné dojmy.

  Každý z nás netrpezlivo čakal na deň odchodu. Ráno sme sa autobusom odviezli do hotela Morava, kde sme sa ubytovali, najedli sa a ešte v ten deň sme navštívili múzeum, v ktorom sme sa dozvedeli o zvieratách a rastlinách Tatier, ako aj o živote ľudí v jednotlivých častiach Tatier.

  Každý deň sme mali bohatý program od rána do večera. Cez deň sme navštevovali prekrásne zákutia Tatier. Navštívili sme Beliansku jaskyňu, Hrebienok, prešli sme asi 10 km okolo Studenovodských vodopádov a  prezreli sme si nádherné prostredie Štrbského plesa.

  Poludňajšie  programy  boli športové. Chlapci hrali futbal, dievčatá  rôzne pohybové hry, prípadne sme navštívili obchody, kde sme si nakúpili drobné upomienkové predmety.

  Večery boli naplnené kultúrnym programom, tancom, spevom i rôznymi súťažami.

  Všetci sme sa veľmi tešili na piatok, kedy sme mali ísť do Aquaparku v Poprade. Bolo to perfektné. Vyšantili sme sa, zviezli na tobogánoch a trojhodinový pobyt v ňom sa nám zdal veľmi krátky. Ešte sme zjedli výborný obed v blízkej reštaurácii a popoludní sme sa už zvítali so svojimi rodičmi, ktorí nás čakali pri škole.

  Bol to vynikajúci týždeň, z ktorého nám všetkým ostali prekrásne a neopakovateľné spomienky. Určite ešte dlho budeme rozprávať o tom, aký vydarený výlet nám pripravili naše učiteľky, za čo by sme sa im chceli veľmi pekne poďakovať.

  Daniel Kimák 4,A

 • Máme 1.miesto - Slávik Slovenska

  6.júna 2014 sa konalo krajské kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska, na ktorej nás reprezentovala žiačka z 2.A Vanda Marinčáková. Pripravovala ju učiteľka Mgr. Mária Ďugošová.

  Máme 1.miesto - Slávik Slovenska - Obrázok 1

  V kategórii I získala 1.miesto a postúpila tak do celoslovenského kola, na ktorom jej už odteraz držíme všetci palce!

  Máme 1.miesto - Slávik Slovenska - Obrázok 2

 • Ocenenia pre naše žiačky

  Ocenenia pre naše žiačky - Obrázok 1Pri príležitoswti MDD vyhlásila Kancelária primátorky mesta Humenné výtvarnú súťaž na témy:

  1) Pohľadnica pre partnerské mestá.

  2) Keby som bol primátorom/primátorkou.

  Do súťaže sa z našej školy zapojilo 16 žiakov, z ktorých tri dievčatá boli ocenené:

   - 2.miesto: Nikoleta Franková a Barbora Bilecová z 9.A

  - špeciálna cena: Nikoletta Balogová z 8.A, ktorá si vyskúša funkciu štatutára na vlastnej koži.

  S primátorkou PhDr. Janou Vaľovou strávi celý jeden deň.

  Ocenenia pre naše žiačky - Obrázok 2

  Všetkým srdečne gratulujeme. 

 • Laborecká OPEN

  Laborecká OPEN - Obrázok 1Nedeľa, 1. júna. V areáli našej školy sa ozýva veselý džavot detí rôzneho veku. Je predsa Medzinárodný deň detí. Brány školy sa v dopoludňajších hodinách otvárajú nielen žiakom tejto školy, ale aj deťom zo sídliska a širokého okolia, čo signalizuje aj názov podujatia – Laborecká OPEN...

  Učitelia pod vedením riaditeľa školy PaedDr. Alexandra Fecuru sa rozhodli tento sviatok osláviť so všetkými deťmi tak trochu netradične.  Pripravili pre ne množstvo atraktívnych aktivít, kde si mohli deti zašantiť, zasúťažiť, vyblázniť sa či prejaviť svoju kreativitu bez ohľadu na vek.

  Hosťami bol Detský folklórny súbor Chemloňáčik, ktorý pod vedením tanečného pedagóga a choreografky, pani Emílie Vantárovej, predstavil svoje choreografie. Pozvanie prijali aj tanečný súbor Súkromnej ZUŠ Via arto, víťaz mnohých celoslovenských súťaží a úspešní kickboxeri z Klubu Wu shu Bao Trieu Humenné, ktorí pod vedením trénera Rastislava Babinčáka sa kvalitnými výsledkami úspešne začleňujú aj do slovenskej reprezentácie. Atraktívnymi hosťami, ktorí si vyslúžili priazeň všetkých detí, bol pán Jozef Oráč so svojimi koníkmi z ranča Ponny Expres Kamienka a pán Vojtech Gavron s kolegami z Letecko-modelárskeho klubu Humenné, ktorí modelmi lietadiel zaujali pozornosť detí.

  Všetkým hosťom patrí naše vrelé poďakovanie za to, že svojou účasťou prispeli k zatraktívneniu podujatia organizovaného školou pre deti. A deti si na tomto podujatí mali z čoho vyberať. Súťažili v preliezaní tunelom, zaskákali si na ušatých loptách, rovnováhu si vyskúšali na balančnom disku, svoju presnú mušku dokázali v hode šípkami či loptičkou na cieľ.

  Pre starších žiakov boli pripravené bránky na školskom ihrisku či basketbalové koše a pre tie deti, ktorým sa súťažiť nechcelo, bola pripravená trampolína, a tak sa mohli poriadne vyskákať a vyšantiť. Starších chlapcov zaujal zas stolný tenis. Šikovné ruky deviatačiek vytvárali na tváričkách detí maľované obrázky od výmyslu sveta. Iné deti zas vytvorili z vrchnáčikov fliaš nádherného farebného motýľa.

  Tóny hudby podfarbovali výbornú atmosféru podujatia vďaka diskdžokejovi pánovi Kolesárovi. Svetový megahit Pharella Williamsa nenechal vo svete nikoho chladným. Natočilo sa mnoho videoklipov s touto „happymániou“. Známa je napríklad tatranská verzia Happy. A tak si žiaci ZŠ Laborecká povedali: „Či sme my horší?“ Využili teda tento deň, spoločne  zatancovali Happy a vytvorili novú laboreckú verziu klipu. A aby toho nebolo málo, na záver podujatia bolo pripravené žrebovanie so zaujímavými cenami pre všetky deti, ktoré sa jednotlivých aktivít zúčastnili.

  Veríme, že všetky deti spolu prežili nádherné podujatie, kde sa mohli zabaviť a kde nuda nemala miesta. A Laboreckou OPEN sa všetko iba začalo. Môžeme sa tešiť na ďalšie spoločné akcie. 

  O tomto zaujímavom dni informovali aj internetové noviny mesta Humenné:

  http://www.humencanonline.sk/sk/aktualne/spolocnost/laborecka-open/ 

 • Výsledky zberu papiera

  Výsledky zberu papiera - Obrázok 1V apríli a máji prebiehal na našej škole zber papiera, počas ktorého sa podarilo vyzbierať 5433 kg.

  Výsledky najaktívnejších tried a jednotlivých žiakov

  Triedy: 

  1.miesto - 7.A (743 kg)

  2.miesto - 2.A (643 kg)

  3.miesto - 5.A (577 kg)

  ostatné triedy:

  1.A - 439 kg

  3.A - 277 kg

  4.A - 195 kg

  6.A - 533 kg

  8.A - 146 kg

  8.B - 254 kg

  9.A - 73 kg

   

  Výsledky jednotlivcov:

  1.miesto - Farkašová z 2.A (431 kg)

  2.miesto - Hatala z 5.A (276 kg)

  3.miesto - Babinčák z 1.A (261 kg)

  4.miesto - Vajsová zo 7.A (167 kg)

  5.miesto - Martančíková z 3.A (136 kg)

  6.miesto - Ščerbová zo 7.A (134 kg)

  7.miesto - Jánošíková zo 65.A (114 kg)

   

  Všetkým zúčastneným ďakujeme a môžu sa tešiť na pekné odmeny:o)

   

 • Akadémia ku Dňu matiek

   Pane, ktorý si na nebi,

  zachovaj všetkým deťom mamy.

  Nech ako cesto na chlebík

  Im rastú v teple po rukami.

  ( Milan Rúfus )

       Akadémia ku Dňu matiek - Obrázok 1Hádam niet básnika, ktorý by sa vo svojej poézii nevyznal z citov k matke. Matka je bytosť so srdcom plným lásky , oddaná, chápavá, prívetivá a hlavne obetavá. Kde sa to v nej berie toľko trpezlivosti, nehy a lásky? Matkino srdce je naozaj veľké. Zmestí sa doň kopu lásky pre každé jej dieťa. Matka si vie svoj čas rozložiť rovnako pre všetky deti. Privinie si každé z nich, pohladí, každému dieťaťu venuje úsmev aj vtedy, keď sa necíti práve najlepšie. V jej náručí sa všetky deti cítia bezpečne. Sú najdrahšími bytosťami.

       Deň matiek je práve ten deň, kedy chceme svojim matkám vyjadriť svoju vďačnosť, povedať im, že ich ľúbime a že si želáme, aby boli súčasťou nášho života čo najdlhšie.

       Aj žiaci našej školy sa chceli svojim mamkám poďakovať za ich starostlivosť a lásku. 22. mája pozvali svoje mamky na slávnostnú akadémiu, ktorú pripravili pri príležitosti ich sviatku. Pre svoje mamky uvili kyticu plnú piesní, sálou sa ozývali čarovné tóny hudby, hlboké vyznanie žiakov vyvieralo priamo z veršov básnikov. Svoje mamky potešili tancom, ktorý si aj sami zrežírovali. Ľudové piesne iste nenechali nikoho v sále pokojne sedieť a pri profesionálnom speve starších žiačok určite neostalo v sále ani jedno oko suché.

       Slová, ktoré odzneli počas programu, vyvierali priamo zo srdiečok žiakov. Boli to slová úprimné, plné obdivu, ktoré si všetky mamky zaslúžia.

  V internetových novinách si o tom môžete prečítať na tomto odkaze:

  http://www.humencanonline.sk/sk/aktualne/spolocnost/vyznali-sa-z-lasky-k-mamam-/

 • Súťaž v počítačových hrách

  Štvrtok, 15.máj 2014, bol pre vybraných žiakov našej školy zvolený za deň plý súťaženia v počítačových hrách, a to  po vzájomnej dohode medzi učiteľkou PaedDr. Mariannou Coganovou a spolupracovníčkou Asociácie pre mládež, vedu a techniku p. Helenou Wolfovou.

  Súťaž sa konala v dvoch odborných počítačových učebniach, do ktorých boli rozdelení súťažiaci na 2 skupiny:

  1) žiaci za I.stupeň  ZŠ

  2) žiaci za II.stupeň ZŠ

  Mladší chlapci a dievčatá si precvičili svoju pozornosť a rýchlosť  prostredníctvom hry nazvanej SOAP a starší žiaci si preverili svoju šikovnosť a logické vnímanie pri známej hre s názvom MAHJONG.

  Pravidlá pre obe skupiny boli rovanké - za 35 minút  získať čo najväčší počet bodov a zdolať čo najviac levelov. Na korektný a pokojný priebeh súťaže dohliadali dievčatá z 9.A, ktoré po skončení hry zabezpečili a zhodnotili výsledky jednotlivých žiakov.

  V skupine mladších žiakov boli umiestnenia žiakov následovné:

  • 1.miesto - Laura Kopilová zo 4.A
  • 2.miesto - Martin Macko zo 4.A
  • 3.miesto - Daniek Kimák zo 4.A

   

  Poradie víťazov u starších žiakov bolo takéto:

  • 1.miesto - Júlia Radová z 8.B
  • 2.miesto - Pavol Kurej z 8.A
  • 3.miesto - Miriama Naščáková z 8.B

   

  Ceny do súťaže venovala asociácia AMAVET a zabezpečila ich p. H. Wolfová. Diplomy prišiel odovzdať výhercom p. riaditeľ PaedDr. Alexander Fecura

  Súťaž v počítačových hrách - Obrázok 1

  Všetci súťažiaci dostali sladkú odmenu a výhercovia aj niečo navyše - sady CD, slúchadlá a USB kľúče.

  Všetkým našim žiakom prajeme veľa energie a chute pri naberaní zručností v počítačových hrách! Ale pozor, až po dôslednej príprave na vyučovanie!!! :o)

 • Ďalšie spevácke úspechy

  24.apríla 2014 sa uskutočnila regionálna prehliadka detského hudobného folklóru pre okresy Snina, Humenné a Medzilaborce, ktorého sa zúčastnilo 109 detí z 30 školských zariadení.

  Ďalšie spevácke úspechy - Obrázok 1

  Našu školu reprezentovali:

  • Vanda Marinčáková
  • Emka Banduričová
  • Nina Gombárová
  • Daniel Kimák
  • Viktória Gombárová
  • Barbora Bilecová
  • Tamara Volochová

  Ďalšie spevácke úspechy - Obrázok 2

   

  Na krajskú súťaž hudobného folklóru do Raslavíc postúpila naša žiačka Vanda Marinčáková, kde 27.apríla 2014 získala 2.miesto v kategórii sólistov.

  Ďalšie spevácke úspechy - Obrázok 3

  Na festival rusínskej ľudovej piesne Spevy môjho rodu postúpili z našej školy tieto žiačky:

  • Barbora Bilecová
  • Ema Banduričová
  • Vanda Marinčáková
  • Tamara Volochová

  Na festival ľudovej piesne Zempľin špiva postúpil z našej školy Daniel Kimák.

  Ďalšie spevácke úspechy - Obrázok 4

 • Naše úspešné speváčky

  6.mája 2014 sa v CVČ Dúha v Humennom konalo okresné kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska, ktorej garantom je p. Peter Dvorský.

  Našu školu reprezentovali víťazi školského kola, ktoré pripravovala uč. Mgr. M. Ďugošová:

  • Vanda Marinčáková - 1.kategória (2.A)
  • Daniel Kimák - 2.kategória (4.A)
  • Barbora Bilecová - 3.kategória (9.A)
  • Tamara Volochová z 3.A súťažila za ZUŠ v 1.kategórii.

   

  Výsledky súťaže:

  Barbora Bilecová - 3.miesto a titul Brondzový  slávik

  Tamara Volochová - 3.miesto a titul Brondzový slávik

  Vanda Marinčáková - 1.miesto a titul Zlatý slávik.

  Vanda nás bude reprezentovať na krajskom kole v Prešove.

  Naše úspešné speváčky - Obrázok 1

  Všetkým dievčatám blahoželáme a držíme palce aj ďalších súťažiach!

 • Deň Zeme

       Deň Zeme - Obrázok 1Zem je medzi vesmírnymi telesami výnimočnou. Je kolískou a zároveň zdrojom neskutočného bohatstva a obživy pre ľudí a všetkých živočíchov žijúcich na nej. Hospodárime však s ponúkaným bohatstvom naozaj šetrne? Prejavujeme svojím správaním úctu a vďaku voči našej Zemi? Myslíme na generácie, ktoré prídu po nás? Čo im zanecháme? Nádherné rozprávkové zákutia našej prírody či horu odpadkov, na ktoré sa môžeme pozerať len zaslzenými očami? To sú otázky, na ktoré je potrebné odpovedať, dokiaľ je ešte čas, aby sme si uvedomili, aké bolesti svojím správaním spôsobuje človek našej Zemi.

        Nad jej zraniteľnosťou sa zamysleli žiaci ZŠ Laborecká, ktorí pri príležitosti Dňa Zeme sa rozhodli, že svojou prácou prispejú k jej ochrane tak, ako si to zasluhuje a poukážu na to, čo ju robí výnimočnou.

       Každá trieda si pripravila zaujímavé akcie, ktorými sa chcela Zemi poďakovať za jej trpezlivosť s nami, ľuďmi. Žiaci vytvorili nádherné výtvarné obrazy k tejto tematike, svoj vzťah k Zemi vyjadrili vlastnoručne upleteným srdcom, dokázali vymodelovať našu Zem či vytvorili kontajner na odpad, ktorým chceli naznačiť, že 22. apríl by si mal  človek pripomínať každý deň. Napísali úprimný odkaz našej Zemi   plný lásky nielen slovom, ale aj veršom či vytvorili zmysluplné prezentácie venované práve šetreniu a šetrnému zaobchádzaniu s našou planétou.

        Žiaci si plne uvedomovali, že budúcnosť našej Zemi závisí od toho, akí k nej budeme my. Vyhrnuli preto rukávy a spoločnými silami vyčistili okolie svojej školy či sa pustili do presádzania kvetov, ktorými si v škole skrášľujeme prostredie.

        Nikoho nebolo treba nútiť, aby pridal ruku k dielu. Z vyhotovených výrobkov žiaci spravili výstavku, ktorá krášli vestibul školy a zároveň poukazuje na dobrý pocit z vykonanej práce.

        Kladný vzťah žiakov našej školy k Zemi je viditeľný aj počas celého školského roka. Naša škola je aj v tomto roku zapojená do celoročného projektu – Recyklohry, ktorého hlavným cieľom je správne nakladanie s odpadmi, triedenie a následná recyklácia elektrozariadení, ktoré už doslúžili.

 • Beseda s lesníkom

  Beseda s lesníkom - Obrázok 1Blíži sa 24.apríl – Deň Zeme, ktorý je významným dňom pre našu planétu. Je to deň, kedy sa ľudia snažia urobiť čo najviac pre našu planétu. Upratuje sa, čistia sa lesy, lúky, studničky...

              Ako každý rok, aj v tomto roku sme so žiakmi pripravili množstvo aktivít, v ktorých žiaci  majú možnosť prejaviť  svoju tvorivosť, ústretovosť voči potrebám prírody i vzťah k životnému prostrediu.

  Okrem rôznych besied, rozhovorov, tvorby projektov i skrášľovania okolia školy sa žiaci roč. 1-4 už v predstihu zúčastnili besedy s členmi Lesnej správy o živote a význame našich lesov, ich obyvateľov a spôsoboch ich ochrany. Deti si so záujmom vypočuli rozprávanie lesníkov, prezreli si trofeje získané v lese a v závere sa dozvedeli množstvo odpovedí n to, čo ich najviac zaujímalo.

              Ďalších  rôznych aktivít k Dňu Zeme sa žiaci celej našej školy zúčastnia v deň, na ktorý sa už vopred aktívne pripravujú a získajú pekné zážitky a cenné poznatky.

 • Kniha je najlepší priateľ

  Kniha je najlepší priateľ - Obrázok 1Vo svojich voľných chvíľach, najmä keď je vonku zlé počasie, sa venujem čítaniu kníh. 

  Mám veľmi rada knihy. Často v nich nájdem niečo nové a zaujímavé.

  Rada mám detektívky, lebo pri nich si precvičím aj pozornosť. Zo všetkého najradšej čítam rozprávky, lebo každá má dobrý záver a dobro víťazí nad zlom. Škoda, že to tak nie je aj v reálnom svete.

  Čítanie kníh považujem za užitočnú záľubu, lebo pri čítaní si oddýchnem, veľa sa dozviem, rada sa zasmejem i poplačem.

                                                                                        Martina Janošíková, 6.A

   

  Kniha je najlepší priateľ - Obrázok 2

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Laborecká 66, Humenné
  Laborecká 66, 066 01 Humenné
 • +421 57 7767792, 3

Fotogaléria