Navigácia

Zoznam tried

Názov
I.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Agnesa Labunová
II.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Ďugošová
III.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Darina Poláková
III.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Andrea Matuščáková
IV.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Iveta Szilvásiová
V.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Darina Cmarová
VI.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Pajtašová
VII.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ivana Lendáková
VIII.A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Ľubomír Kunáš
IX.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Dominika Laudová

© aScAgenda 2019.0.1143 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 08.12.2018

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Laborecká 66, Humenné
    Laborecká 66, 066 01 Humenné
  • +421 57 7767792, 3

Fotogaléria