Navigácia

Zoznam tried

Názov
I.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Ďugošová
Učebňa Trieda I.A
II.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Darina Poláková
II.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Agnesa Labunová
III.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Nataša Koropčáková
IV.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Andrea Matuščáková
V.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Pajtašová
VI.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ľubov Halasová
VII.A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Ľubomír Kunáš
VIII.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Dominika Laudová
IX.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Darina Cmarová

© aScAgenda 2018.0.1113 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 22.06.2018

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Laborecká 66, Humenné
    Laborecká 66, 066 01 Humenné
  • +421 57 7767792, 3

Fotogaléria