Navigácia

Pondelok 17. 12. 2018
Počet návštev: 2372816

Kontakt

  • Základná škola, Laborecká 66, Humenné
    Laborecká 66, 066 01 Humenné
  • +421 57 7767792, 3

Narodeniny a meniny

Dnes (Pondelok 17.12.2018)
Tomáš Kostilnik (IV.A)
Olivier Tansele (VII.A)

Minuloročné výsledky

Testovanie 9

Mapa

Milí rodičia a žiaci,

máme novú webstránku školy:

www.zslaborecka.sk 

Táto sa už neaktualizuje. 

Je na nej zverejnený aj aktuálny

 jedálny lístok.

Video z MDD 2014

si pozrite po kliknutí na:

Videoukážka z Akadémie ku Dňu matiek:

 Od 1.mája 2014 je novým riaditeľom

našej školy

PaedDr. Alexander Fecura,

ktorý nastúpil po Mgr. Ľubomíre Vatľakovej.

Vedúcu pozíciu zastávala viac ako 10 rokov,

pričom na škole pôsobila od vzniku školy,

teda od r. 1981.

Chceme jej preto poďakovať za jej prácu

a zaželame jej veľa pohodových dní,

ktoré budú plné veselých spomienok.

INFO o výsledkoch TESTOVANIA 9

Videopozvánka na zápis do 1.ročníka pre školský rok 2014/2015:

Viac informácií aj na stránkach internetových novín:

http://www.humencanonline.sk/

 

Videoprechádzka

 

našou školou vytvorená žiakmi:

 

 

Video z karnevalu 2013:

 Video z pasovania prákov 2012:

Nezabudnite, že aj naďalej je naša škola

zapojená do celoročného projektu

RECYKLOHRY,

ktorý pokračuje aj v tomto školskom roku 2013/2014.

Hlavým cieľom tohto projektu je správne nakladanie s odpadmi, triedenie a následná recyklácia elektrozariadení, ktoré doslúžili.

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Laborecká 66, Humenné
    Laborecká 66, 066 01 Humenné
  • +421 57 7767792, 3

Fotogaléria